Zapisy do Przedszkola

Zaloguj

Zapisy do Przedszkola

Piątek , 23 maja  2008 

 

 

UWAGA !

 

W okresie od 16 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r. – Rodzice dzieci zakwalifikowanych
do danego przedszkola pisemnie potwierdzają wolę podjęcia edukacji przedszkolnej
swojego dziecka.

 

Rodzice dzieci nieprzyjętych do wybranego przedszkola z powodu braku miejsc
 w przedszkolu wskazanym na liście preferencji mogą starać się o przyjęcie dziecka
do przedszkola (oddziału przedszkolnego przy SP), które dysponuje wolnymi miejscami
w rekrutacji uzupełniającej,
która  odbywać się będzie w terminie
od 23 kwietnia 2014 r. do końca sierpnia 2014 r.

 

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach
może ulec zwiększeniu
jeżeli nie wszyscy Rodzice potwierdzą wolę edukacji przedszkolnej swojego dziecka
w danym przedszkolu (oddziale przedszkolnym przy SP) i tym samym zwolnią miejsce.

 

 

Wolne miejsca w Przedszkolach Publicznych na dzień 16.04.2014 r.:
Nr 1, Nr 3, Nr 6, Nr 12 , Nr 13, Nr 14, Nr 17, Nr 19, Nr 27, Nr 29, Nr 34, Nr 35

Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych:
Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 8, Nr 11, Nr 23

 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola będą wywieszone w dniu 23.04.2014r. o godzinie 12.00