Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie

Zaloguj

Zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie

Piątek , 23 maja  2008 

Dotyczy: rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że  do 15 kwietnia 2017 r.

zostaną podane do publicznej wiadomości  zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Podstawa prawna: art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).